Merhaba Misafir

15 Temmuz sonrası Türkiye’de kırsal/kentsel alan güvenlik politikalarının stratejik yönetim yaklaşımıyla değerlendirilmesi

PDF

Bu çalışmanın temel amacı 15 Temmuz darbe girişimi sürecinden sonra Türkiye’de yaşanan kırsal ve kentsel alan güvenlik politikalarının stratejik bakış açısıyla değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle araştırmada ele alınan stratejik bakışın genel çerçevesi oluşturulmuştur. Güvenlik politikalarının değerlendirilmesinde kullanılan strateji, politika ve güvenlik politikalarıyla ilgili ölçütler belirlenip 15 Temmuz sonrası dönem analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, güvenlik politikalarının değerlendirilmesinde SWOT analizi yöntemi kullanılmış, elde edilen verilere dayalı olarak bu alanda çalışma yapmak isteyenlere ve politika uygulayıcılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Literatürde kırsal ve kentsel alan güvenlik politikalarını stratejik yönetim yaklaşımıyla değerlendiren bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Dolayısıyla, bu çalışmayla, sözkonusu alandaki boşluğu doldurmaya katkı amacı da güdülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 91
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 488
  • Sayfa Aralığı : 283-317
  • IO Kayıt No : 98946
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı