Merhaba Misafir

Zorunlu vatandaşlık davranışı ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide başarma ihtiyacının rolünün kuramsal ve kavramsal açıdan incelenmesi

PDF

Örgütsel vatandaşlık davranışının karanlık yüzü olarak tanımlanan ve madalyonun diğer yüzü olarak somutlaştırılan zorunlu vatandaşlık davranışı, günümüzde örgütsel davranış alanında yapılan çalışmaların odak noktası haline gelen kavramlardan biridir. Literatürde örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel bağlılık ilişkisini ele alan pek çok araştırma olmasına karşın, zorunlu vatandaşlık davranışı ve örgütsel bağlılık ilişkisini inceleyen araştırmaların sayıca az olması dikkat çekicidir. Bu noktadan hareketle çalışmanın temel amacı, zorunlu vatandaşlık davranışı ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bu ilişkide başarma ihtiyacının rolüne ilişkin genel bir çerçeve sunulmasıdır.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16990/SOBIDER.5092
  • Cilt : 6
  • Sayı : 38
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 259-275
  • IO Kayıt No : 98945
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak