Merhaba Misafir

Üstün yetenekli çocukların sanal ortama ilişkin görüşleri

PDF

Bu çalışmanın amacı üstün yetenekli ve normal gelişim gösteren çocukların “sanal ortam”a ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu amaçla katılımcılardan sanal ortamla ilgili bir resim çizmeleri ve görüşme sorularına yanıt vermeleri istenmiştir. Üstün yetenekli bireyler tüm gelişim alanlarında ve boş zaman uğraşlarında yaşıtlarına göre farklılıklara sahiptirler. Güncel konular arasında yer alan ve bireylerin sosyal, duygusal yaşantılarını etkileyen sanal ortam konusunda üstün yetenekli çocukların görüşlerinin değerlendirilmesinin, ilişkili diğer alanlar açısından da yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Katılımcılardan önce “sanal ortam” hakkında bir resim yapmaları, daha sonra görüşme formunda yer alan sorulara yanıt vermeleri istenmiştir. Yanıtlar içerik analizi ile çözümlenmiştir. Alanyazınla uyumlu kategoriler oluşturularak temalar belirlenmiş ve üstün yetenekli- normal gelişim gösteren bireyler açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya 19 üstün yetenekli, 34 normal gelişim gösteren, ilkokul 3 ve 4. Sınıfa devam eden toplam 53 katılımcı dahil edilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde üstün yetenekli ve normal gelişim gösteren çocukların çizimlerinde ve görüşme formlarında ortaya çıkan farklılıkların olduğu görülmüştür. Üstün yeteneklilerde tema sayısı daha fazla, tema içerikleri daha zengin ve bilimsel/teknolojik içerikli iken normal gelişim gösteren katılımcılarda günlük yaşam/sosyal ilişkiler ve ders çalışmaya ilişkin içerikler bulunmaktadır. Sonuçlar alanyazında üstün yetenekli bireylerin özellik ve ilgilerine ilişkin belirtilen farklılıklarla tutarlı görünmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16990/SOBIDER.5081
  • Cilt : 6
  • Sayı : 38
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 242-258
  • IO Kayıt No : 98943
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak