Merhaba Misafir

Ankara Zincirli Camii yazı ve süsleme özelliklerinin incelenmesi

PDF

İslam dininin ibadet mekânı olarak camiler, kültürel hayatın önemli unsurlarından biridir. Kelime anlamı olarak “cem olunan, toplanılan yer” anlamında cami mekânı; fiziksel olarak insanların toplanıp bir araya gelerek başta ibadet olmak üzere, diğer sosyal ihtiyaçlarını giderdikleri bir mekân olmanın yanı sıra, kültürel ve sanatsal olguların halkla buluşturulduğu alanlardır. İslam dininin ilk ibadet mekânı olan Mescid-i Nebevî; inşa edildiği dönem, ekonomik ve kültürel koşullar göz önüne alındığında oldukça sade bir yapıdadır. Buna karşılık, İslam’ın gitgide yayıldığı ve farklı coğrafyalarda farklı kültürlerle kaynaştığı devirlerde camiler, o kültürün sanat ve estetik zevkine göre şekillenerek daha gösterişli, sanatsal yönüyle daha süslü, mimari açıdan daha donanımlı ve sosyo-kültürel açılardan çeşitlilik arz eden yapılar halini almıştır. Tarih boyunca camiler, İslam dininin estetik anlayışına uygun olarak kuşak yazıları, kubbelerine ve ahşap elemanlarına uygulanan kalemişi süslemeleri ile ruha ve göze hitap etmiştir. Bu araştırmada, Ankara’nın Ulus ilçesinde bulunan 1879’da inşa edilen Zincirli Camii’nin yazı ve süsleme özellikleri incelenecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16990/SOBIDER.5073
  • Cilt : 6
  • Sayı : 38
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 193-201
  • IO Kayıt No : 98942
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak