Merhaba Misafir

Bir sanat biçimi olarak antropomorfizm

PDF

İnsanbiçimcilik olarak da ifade edilen antropomorfizm terimi, nesnelere, eşyalara veya hayvanlara insani nitelikler yüklemek olarak tanımlanabilir. Fabllardan hatırladığımız bu kişileştirme özelliği, bir tür öyküleştirme yolu olarak da sıkça karşımıza çıkar. Gerek edebi eserlerde, gerek sanat yapıtlarında, gerekse reklam ve tüketim odaklı ortamlarda eskiden beri kullanılan bir araç olan antropomorfizm kavramı, bu araştırmada sözel ve görsel bir sanat biçimi olarak ele alınarak incelenecektir. Ezop masallarından, Alice Hariklar Ülkesi’ne, Beatrix Potter illüstrasyonlarından, yine bir kitap uyarlaması olan Winnie The Pooh gibi günümüz popüler çizgi filmlerine çocukların ve büyüklerin hayal dünyalarını derinleştiren bu kavramın metaforlar yaratarak kurduğu iletişimin oldukça etkili olduğu söylenebilir. Yeni dünyalar yaratmanın da etkin bir yolu olan antropomorfizim, empati gibi duygu durumlarının etkinleşmesinde bir araç olarak kullanılırken, anlama, anlamlandırma, çözümleme, yorumlama gibi zihinsel süreçlerin fantastik bir dünya içinde aktifleşmesini sağlar.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16990/SOBIDER.5058
  • Cilt : 6
  • Sayı : 38
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 214-241
  • IO Kayıt No : 98941
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak