Merhaba Misafir

Belediyelere kayyum atanması uygulaması üzerine bir değerlendirme

PDF

Türkiye’de merkezi yönetimler ile yerel yönetimler arasındaki ilişkinin şekli konusunda bir çok tartışma yaşanmaktadır. Merkezi yönetim, anayasa ve ilgili kanunlar aracılığıyla yerel yönetimler üzerinde idari vesayet denetiminde bulunmaktadır. Merkezi yönetimin yerel yönetimlerle olan ilişkisinde kullandığı bu vesayet denetiminin kalkınmayı hızlandırıcı, merkezi yönetimin yükünü hafifletici ve etkin bir yerel yönetim sistemini teşvik edici olması beklenmektedir. Aksi taktirde vatandaşların yerel yönetimlere katılımı azalabilecek ve yerel sorumluluk bilinci de ortadan kalkabilecektir. Türkiye’de 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi ile ilan edilen Olağanüstü Hal Döneminde, 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yerel yönetimlerde önemli değişiklikler meydana gelmiş ve belediye başkanlıklarına vesayet makamlarınca “kayyum” atanması uygulaması getirilmiştir. Bu çerçevede, çalışmada kayyum uygulamasının yerel yönetimler üzerindeki yansımaları, kayyum uygulamasının ortaya çıkış sebepleri, uygulamanın getirdiği hizmetlere yönelik düzenlemeler ve uygulamanın sorunlu alanları açıklanmaya çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 91
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 488
  • Sayfa Aralığı : 245-264
  • IO Kayıt No : 98940
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı