Merhaba Misafir

2018 ortaokul Medya Okuryazarlığı dersi öğretim programının eleştirel düşünme bağlamında değerlendirilmesi

PDF

İçinde bulunduğumuz çağda bilimsel ilerleme ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak modern insan gerek ana akım medya gerek sosyal medya karşısında yoğun bir ileti bombardımanına maruz kalmaktadır. Bu anlamda bireylerin sağlam bilgilere ulaşmaları zorlaşmakta doğru sonuçlara ulaşıp sağlıklı yargılara varabilmeleri her geçen gün daha da güçleşmektedir. Bu durum karşısında ortaokul düzeyinde Medya Okuryazarlığı dersi günümüz modern bireylerine eleştirel düşünmenin öğretilmesi adına oldukça önem arz etmektedir. 7. Sınıf ve üzeri düzeylerdeki örgün eğitime devam eden öğrencilere uygulanan uluslararası bir sınav olan PISA’da başarı elde edebilmek amacıyla eleştirel düşünmenin öğretilmesi açısından da Medya Okuryazarlığı dersinin değeri günden güne artmaktadır. 7 ve 8. Sınıf düzeylerinde seçmeli ders olarak okutulan Medya Okuryazarlığı dersinin Öğretim Programı 2018 yılında güncellenmiş ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle dersler bu programın hedef kazanımları doğrultusunda yürütülmeye başlamıştır. Bu çalışmada 2018 Ortaokul Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı eleştirel düşünme bağlamında ele alınmış ve ikna teknikleri, propaganda yöntemleri, sorgulama becerisi gibi eleştirel düşünmenin temel unsurları bağlamında değerlendirilmiştir. Nitel araştırma deseninde planlanan çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16990/SOBIDER.5019
  • Cilt : 6
  • Sayı : 38
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 202-213
  • IO Kayıt No : 98939
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak