Merhaba Misafir

Edebi metinlerde metafor

PDF

Metafor, söz bilimde “bir kelimenin yeni bir anlama aktarılması” anlamına gelir, yani kelime anlamı “aktarmak”tır. Metaforun, bazı sanat türleri, deyim aktarması, tasvir, sembol, imge gibi ifadelerden ayrı kabul edildiği ekollerin yanı sıra metaforu, bunlarla birlikte kullanan ekoller de vardır. Bu çalışmada Türk halk edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan Âşık Veysel’in şiirlerinde yer alan metaforlar incelenmiştir. Bu incelemeyle Âşık Veysel’in şiirlerinde, hayata bakış, sevgi, aşk, vefa, dostluk, ümit gibi duygu, düşünce ve inançların şiirlerine nasıl yansıdığı ve ifade edildiği görülmüştür. Âşık Veysel’in, çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı bir hayli olumsuz duruma rağmen, erdemli ve kültürlü bir karakterli bir yaşam sürdüğü, şiirlerdeki metaforlarda görülmektedir. Şiirlerinde değerler ve inançlar, metaforlarla özellikle vurgulanmıştır. Türkçe eğitiminde çok yönlü olarak alan çalışmalarında kullanılabilecek olan Âşık Veysel’in şiirleri hem teoride hem beceride rahatlıkla kullanılabilecek materyallerdir. Âşık Veysel’in üzerine yapılan akademik çalışmaların Google motoru üzerinde yapılan araştırmalara göre, 14 makale, YÖK Tez Merkezi’nde yapılan araştırmalara göre ise 4 teze ulaşılmıştır. Âşık Veysel ‘in eserleri daha fazla incelenmeye müsaittir.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16990/SOBIDER.5032
  • Cilt : 6
  • Sayı : 38
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 168-192
  • IO Kayıt No : 98938
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak