Merhaba Misafir

İdari yargılama usulünde incelenmeksizin ret kararları

PDF

İdari yargı mercileri yargılama faaliyetini ara kararla yürütür ve ilerletir, nihai karar ile uyuşmazlığı sonlandırırlar. Ara kararlar uyuşmazlığın esası hakkında karara varabilmek için yargılamanın ilerlemesini sağlayan kararlardır. Nihai karar ise uyuşmazlığı usulden veya esastan sona erdiren kararlardır. İdari yargılamada ara karar ile nihai kararların da türleri bulunmaktadır. Uyuşmazlığı usulden sona erdiren kararlar genellikle ilk inceleme üzerine verilmektedir. İdari yargılama usulünde ilk inceleme üzerine verilen tüm karar türleri ve sebepleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenmemiştir. “Davanın incelenmeksizin reddine” ilişkin usuli karar türü ve bu karar türünün tüm sebepleri hususunda mevzuatta bir düzenleme bulunmamaktadır. Davanın incelenmeksizin reddine dair karar, nihai karar olarak verildiği gibi ara karar olarak da verilebilmektedir. İdari yargı uygulamasında birçok sebebe dayanılarak incelenmeksizin ret kararı verilmektedir. Çalışmada, idari yargı uygulamasında istikrar kazanan incelenmeksizin ret karar türü ve sebepleri incelenmiştir. Ayrıca bu karar türü ve sebeplerinin 2577 sayılı Kanunda ilk inceleme konuları arasına dâhil edilip edilmemesi gerektiği tartışılmış ve incelenmeksizin ret kararlarına ilişkin bir kanun hükmü önerisinde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 91
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 488
  • Sayfa Aralığı : 203-243
  • IO Kayıt No : 98937
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı