Merhaba Misafir

Küreselleşme döngüsü ve Çin küreselleşmesinin uluslararası sisteme olası etkileri

PDF

Küreselleşme, uzun bir süreden beri tartışılan, ancak üzerinde uzlaşılan tek ve genel tanımı olmayan tartışmalı bir kavramdır. Fakat küreselleşme olgusu ile birlikte birbirini etkileyen, birbirine bağımlı bir küresel ekonomi yarattığı, çeşitli politika ve kültür biçimlerinin yaşanması ve yayılmasında mevcut sınırların ve engellerin önemini azaltan bir etkide bulunduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Küreselleşme her ne kadar günümüzün bir ürünü olarak görünse de Sanayi Devrimi sürecinde Büyük Britanya öncülüğünde ilk dönemini yaşamıştır. İkinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri küreselleşmeye liderlik etmiştir. Ancak yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinin ortalarından itibaren, özellikle Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle ABD’nin küreselleşme ideolojisine mesafeli yaklaşmaya başladığı, bunun yerine Çin’in küreselleşme savunucusu bir ülke olarak ön planda yer almaya başladığı görülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16990/SOBIDER.5085
  • Cilt : 6
  • Sayı : 38
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 146-155
  • IO Kayıt No : 98935
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak