Merhaba Misafir

Yunanistan mübadillerinin yeni Türkiye’nin iktisadi hayatına etkileri (1923-1929)

PDF

Anadolu jeopolitik konumu nedeniyle tarih boyunca Dünyanın çeşitli bölgelerinden çok sayıda göçe ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı’nın gerileme döneminde başlayan ricat özellikle Balkan Savaşları’nda büyük boyutlara ulaşmış, 1. Dünya Savaşı’nın ardından da devam etmiştir. Milli Mücadele’nin kazanılması ile birlikte Türkler ve Rumlar arasında iki yönlü bir nüfus hareketi olmuştur. Anadolu’da bulunan Ortodoks Rumlar ile Yunanistan’da bulunan Müslümanların mübadelesi gerek nitelik, gerekse nicelik olarak ve yine ekonomik, sosyal ve siyasal etkileri bakımından önemli sonuçlar doğurması nedeniyle incelemeye değer niteliktedir. Bu çalışmada, mübadeleye giden süreç, hukuki alt yapı, kapsam, mübadillerin taşınması ve yerleştirilmesine değinilecek, mübadelenin maliyeti, mübadillerin üretken hale gelmeleri ve Yeni Türkiye’nin iktisadi hayatına etkileri üzerinde durulacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 91
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 488
  • Sayfa Aralığı : 173-201
  • IO Kayıt No : 98933
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı