Merhaba Misafir

Girişimcilikte melek finansman modeli

PDF

Günümüzde gelişen, büyüyen ve küreselleşen piyasalarda, rekabet ortamı ve ekonomik şartlar ülke ekonomilerinin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkılar sağlayan girişimciliğin önemini artırmaktadır. Yeni kurulan ya da kurulmaya niyetlenen işletmelerin en temel gereksinimleri kuruluşundan, faaliyetlerini sürdürmesine kadarki her aşamada ihtiyaç duyduğu finansman desteğidir. İşletmeler istenen miktarda sermayeyi ne yazık ki her zaman ellerinde bulunduramayabilirler. Alternatif finansman yöntemleri, geleneksel finansman yöntemlerinin karşılayamadığı finansman desteğini sağlamak için geliştirilmişlerdir. Bu yöntemlerden biri de melek finansman yöntemidir. Melek yatırımcı, kuruluş aşamasındaki işletmelerin finansal ihtiyacını karşılamak ve sahip oldukları iş tecrübeleri ile girişimcilere destek sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir finansman tekniğidir. Melek finansman yöntemi, hem istihdam yaratarak hem de üretime katkıda bulunarak sadece gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de ülke ekonomisine fayda sağlamaktadır. ABD ve Avrupa ülkelerinde uzun bir geçmişe sahip olan, Türkiye’de ise çok yeni ve sınırlı uygulaması bulunan melek finansman yoluyla başarılı girişimcilik faaliyetleri gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’de 2013 yılından itibaren kullanılmaya başlanan melek finansman sistemine 2018’in son çeyreği itibariyle dâhil olan lisanslı melek yatırımcı sayısı 471e ulaşmıştır. Bu çalışmanın Türkiye’de melek finansmanla ilgili yatırımcılar ve girişimciler için farkındalık oluşturacağı düşünülmektedir. Çalışmada, melek finansman yöntemi incelenmiş ve bu yöntemin Dünya’da ve Türkiye’deki durumu hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca Türkiye’de melek finansman yönteminin gelişimini sağlamak adına bazı önerilerde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 78
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 553-566
  • IO Kayıt No : 98916
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi