Merhaba Misafir

Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde tarihî günlük kullanımının akademik başarıya etkisi

PDF

Bu çalışmada, 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihî ve Atatürkçülük dersinin “Ya İstiklal Ya Ölüm” ünitesinin öğretiminde tarihî günlüklerden faydalanarak oluşturulmuş öğretme etkinliğinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisini tespit etmek ve tarihî günlükler ile alakalı görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yönteme bağlı olarak yürütülmüştür. Araştırmanın nicel boyutunda ön test – son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmış, deney grubu öğrencilerinin tarihî günlüklerle ders işlenmesi ile alakalı görüşleri nitel araştırma yöntemi ile yorumlanmıştır. Araştırma Kars il merkezinde bulunan bir devlet ortaokulundaki 8. sınıflardan birisi deney grubu (n=28) diğeri ise kontrol grubu (n=25) belirlenerek 5 hafta (10 saat) boyunca yürütülmüştür. Uygulama sonucunda elde edilen verilere dayalı olarak ortaya çıkan bulgulara göre deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre daha başarılı olduğu ve tarihsel düşünme becerilerinin geliştiği görülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde tarihî günlükler ile hazırlanan etkinliğin dersin daha kolay, daha zevkli öğrenilmesine kolay hatırlanmasına katkı sağladığı, öğrencilerin akademik başarılarını ve derse olan ilgilerini artırdığı sonucuna varılmıştır. Bu tespitler tarihî günlüklerin araştırma kapsamındaki derste öğretim materyali olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 78
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 21-44
  • IO Kayıt No : 98875
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi