Merhaba Misafir

Dinamik test metodu ile bir güneş kollektörünün ısıl performansının belirlenmesi

PDF

Güneş enerjisi bakımından zengin konumda bulunan Türkiye’de, sıvılı, örtülü, düzlemsel güneş kollektörleri uzun yıllardan beri evsel sıcak su temininde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, bu kollektörlerin üretim kolaylıkları yüzünden düşük ısıl verime sahip, son kullanıcının ihtiyacını karşılamaktan uzak ürünlerle de sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bunu önlemek amacıyla, güneş kollektörlerinin ısıl performans testlerinin yapılması gerekmektedir. Isıl performans testleri kararlı ve dinamik çalışma koşulları altında yapılmaktadır. Bu çalışmada, sıvılı (su), örtülü (cam) bir düzlemsel güneş kollektörünün ısıl performansı dinamik çalışma koşulları altında belirlenmiştir. Bu amaçla kollektörün ısıl denklemi oluşturulmuştur ve bir deney düzeneği kurulmuştur. Deneyler dört farklı giriş sıcaklıkları (25 oC, 30 oC, 45 oC, 60 oC) ve sabit kütlesel debi (0.037 kg/s) için dış ortam koşullarında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen yararlı ısı miktarları ve ölçüm değerleri kullanılarak Çoklu Lineer Regresyon (ÇLR) ile denklemdeki sabitler çözülmüştür. Deneysel çalışma ve ısıl denklem sonuçları büyük oranda benzer bir karakterizasyonun elde edildiğini gösternektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.5505/pajes.2018.04453
  • Cilt : 25
  • ISSN : 1300-7009
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 417-422
  • IO Kayıt No : 98623
  • Yayıncı : Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi