Merhaba Misafir

4708 sayılı kanun çerçevesinde yapı denetim kuruluşunun iş sağlığı ve güvenliği sorumluluğu

PDF

İşyerinde işin yürütümü nedeniyle meydana gelip, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli duruma getiren olayların önlenmesinde yapı denetim kuruluşunun sorumluluğu ikincil nitelikte olup; bu kuruluşlar, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakta veya risklerini önlemekte birinci derecede rol almazlar. Bu kuruluşlar sadece inşaat işyerinde mevzuatın öngördüğü önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol edecekler, bir aykırılık gördüklerinde yükleniciyi uyaracaklar, bu uyarı etkili olmadığında ise durumu ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildireceklerdir. Bu çalışmada yapı denetim kuruluşlarının söz konusu yükümlülüğünün mahiyeti üzerinde durulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Barolar Birliği Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 32
  • ISSN : 1304-2408
  • Sayı : 143
  • Sayfa Aralığı : 283-308
  • IO Kayıt No : 98457
  • Yayıncı : Türkiye Barolar Birliği