Merhaba Misafir

Devrimi savunurken: 1917’nin güncelliği

PDF

Habitus Yayınlarından 2018'de Bolşevik Devrimi'nin 100'üncü Sene-i Devriyesi'ni gündemine alan bir kitap yayımlandı. Y. Doğan Çetinkaya ve Foti Benlisoy'un kaleme aldıkları kitap “Gelecek 1917: Tarih, Devrim, Kültür” başlığını taşıyor. Kitap Ekim Devrimi'ni yalnızca yad etmeyi değil, asıl olarak önemli gördüğü birkaç başlığı hem ele almayı hem de günümüz koşullarında bir hesaplaşmayı önüne koyuyor. Dolayısıyla kitap bu açıdan Ekim Devrimi'nin genel bir panoramasını sunduğu gibi 2000'lerin ilk çeyreğini yaşadığımız günlerin bu radikal dönüşümle bağlarını da bizler için kuruyor. Kitap bu yönüyle bugünün sorunlarını anlamak ve bunlara dair çözüm önerilerinin geçmişte bir yaşanmışlığa tekabül eden yönlerini gündeme getirmesi açısından kendisine bir misyon biçiyor. Hatta yazarlar bazı açılardan “bugün eski, belki de en eski tartışmalara dön(meyi) elzem” (s. 11) görüyorlar. Dahası bunu da “küresel ölçekte bir dizi “eskimiş” stratejik tartışmanın yeniden aciliyet kazandığı koşullarda” (s. 11) yapmayı önemsiyorlar.

Yayınlandığı Kaynak : Toplumsal Tarih
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1300-7025
  • Sayı : 306
  • Sayfa Aralığı : 80-84
  • IO Kayıt No : 98422
  • Yayıncı : Tarih Vakfı