Merhaba Misafir

Osmanlı basınında yüz yıl önce bu ay

PDF

Salahiyettar bir menbadan aldığımız malumata göre, Yunanistan'a İzmir ve havalisi üzerinde verilen işgal salahiyetinin muvakkat olduğunu temin edebiliriz. Öteden beri hakkımızdaki hayırhahlığıyla maruf olan büyük bir devlet mümessili Bâb-ı Âli'ye tebliğ ettiği şifahi notada işgalin muvakkat bir mahiyeti haiz olduğunu temin ve bu işgallere muhalefet için İzmir'in cenubundaki havalinin işgal altına alındığım bildirmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Toplumsal Tarih
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1300-7025
  • Sayı : 306
  • Sayfa Aralığı : 8-11
  • IO Kayıt No : 98408
  • Yayıncı : Tarih Vakfı