Merhaba Misafir

16. yüzyılda bir etnik-bölgesel dayanışma örneği İstanbul ve Venedik arasında Gazanfer Ağa

PDF

Gazanfer Ağa’nın durumu, Osmanlı yönetim kademesindeki devşirme kullar arasındaki cins-dayanışması için iyi bir örnektir. Osmanlı siyaseti içinde üstünlük sağlayarak müttefikler, müntesipler ve himayesindekilerden oluşan bir ağ yapılanması kurmuş ve içlerinden Venedikli dönme olan veya bir şekilde Venediklilerle bağlantısı bulunan bazılarını yükseltmiştir. Onun hikâyesi; devşirme kulların, etnik ve ailevi bağlarını kesmek bir yana, bağlantılı oldukları kişileri koruyarak ve onları Osmanlı yönetim kademesi içinde yarattıkları ağ yapılanması ve patronaj ilişkileri içine dâhil ederek bağlarını nasıl sürdürdüklerine dair tipik bir örnektir.

Yayınlandığı Kaynak : Toplumsal Tarih
  • Yıl : 2012
  • Cilt : 2012
  • ISSN : 1300-7025
  • Sayı : 225
  • Sayfa Aralığı : 14-24
  • IO Kayıt No : 98241
  • Yayıncı : Tarih Vakfı