Merhaba Misafir

“Savaş ekonomisi ve ekonomik savaş” disiplinlerarası ve stratejik bilim alanının Türkiye’de bir ders olarak eğitiminin verilmesinin gerekliliği

PDF

21. yüzyıla gelindiğinde artık her şey gibi savaşlar da evrim geçirmiş ve yeni biçimler almıştır. Değişen savaş kavramı artık disiplinlerarası bir nitelik taşımaktadır. Ulusal güvenlik ve stratejik istihbarat açısından çok kritik bir öneme sahip olan savaşların ortaya çıkmasının başlıca nedenlerinden biri de ekonomik güç mücadeleleridir. Aynı zamanda başlamış veya olması muhtemel savaşlara hazırlık için ve savaşın kusursuzca yönetilmesi için sağlam ve yeterli bir ekonomik güce gereksinim vardır. Orduların veya diğer silahlı kuvvetlerin yürüttükleri savaşların organize edilmesi ve desteklenmesi için iyi bir “savaş ekonomisi”ne sahip olunması gerektiği gibi; her türlü ekonomik tehditlere, tehlikelere, yetersizliklere, belirsizliklere, baskı ve saldırılara karşı hazırlıklı olmak ve savunmanı sağlayabilmek için de “ekonomik savaş”ın yapılandırılması gerekiyor. Klasik askerî bilimin bir parçası olan “savaş ekonomisi” ile modern istihbarat biliminin bir parçası olan “ekonomik savaş” bu noktada birleşmektedir. Çünkü ikisinin de sonuç hedefi ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak ve karşıya çıkabilecek her türlü stratejik belirsizlikler ile tehlikeleri engellemek ve önlemektir. Bu nedenle, savaş kavramının iki anadalı olan “savaş ekonomisi” ile “ekonomik savaş” birbirleriyle karşılıklı sık ilişkidedir veya daha doğrusu birbirlerini bir kısır döngü içinde takip etmektedirler. Günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti’nin hem sivil okullarında, hem de askerî okullarında ekonomi ve savaş kavramları ile dolaylı ve dolaysız ilişkili olan birçok alanın eğitimi verilmektedir. İlginç ve sorunsal olan konu ise, ister devlet için isterse de özel sektör için stratejik bir alan olan “Savaş Ekonomisi ve Ekonomik Savaş” disiplinlerarası bilim dalının, ders olarak öğretim programlarına konulmamasıdır. Bu çalışmada, “Savaş Ekonomisi ve Ekonomik Savaş” disiplinlerarası bilim alanını teorik olarak ele alınmakta ve incelemektedir. Varılan sonuç doğrultusunda bu alanın askerî ve sivil okullarda ders olarak okutulmasının önemine değinilmekte ve önerilerde bulunulmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 0255-0644
  • Sayı : 240
  • Sayfa Aralığı : 169-204
  • IO Kayıt No : 98236
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı