Merhaba Misafir

Çok partili siyasal hayata geçişte Yusuf Hikmet Bayur’un önemi

PDF

Tek Partinin egemen olduğu siyasal sistemden, demokratik düzene geçiş sürecinde belli kişilerin katkıları üzerinde fikir birliği vardır. Ancak çok partili siyasal hayatın yeşermesinde uygun iklimi sağlayan isimlerden biri olan Yusuf Hikmet Bayur’un bu süreçte ayrı bir ehemmiyeti olduğu açıktır. Buna rağmen kendisiyle alakalı üretilen eser sayısının oldukça sınırlı olduğunu belirtmek gerekir. Bu çalışmada Bayur’un kısa hayatı, iktidara olan eleştirileri ve bu eleştirilerin nedenleri üzerine yoğunlaşarak, onun siyasal sistemin demokratikleşmesinde nasıl anahtar bir rol üstlendiği açıklanmaya çalışılacaktır. Bu gayeye ulaşmak adına Bayur’un yakınlarının şahitlikleri, arşiv belgeleri, Bayur’un baş yazarlığını yaptığı gazetedeki köşe yazıları ve muhtelif eserler tetkik edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 0255-0644
  • Sayı : 240
  • Sayfa Aralığı : 155-168
  • IO Kayıt No : 98235
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı