Merhaba Misafir

1930 yılında Gaziantep’te yapılan yerel seçimlere Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın katılması ve yaşanan tartışmalar

PDF

29 Ekim 1923 günü TBMM’de Cumhuriyet ilan edilmiş ve Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Mustafa Kemal daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce, Halk Fırkası adıyla bir parti kurarak Cumhuriyet’in demokratikleşmesini amaçlamıştır. 1924 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuş ancak Şeyh Sait İsyanı çıkmasıyla parti kapatılmıştır. 1930 yılında Mustafa Kemal inkılâpların yerleştiğini, artık çok partili hayata geçilebileceğini düşünmüş, hedeflediği demokrasiye geçiş için yakın arkadaşı olan Fethi Bey’den bir parti kurmasını istemiştir. Fethi Bey’de Atatürk gibi ülkede demokrasinin yerleşmesi için bir muhalefet partisine ihtiyaç olduğuna inanmıştır. Bu amaçla Fethi Bey, Mustafa Kemal’in isteği doğrultusunda Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı 12 Ağustos 1930 tarihinde 14 milletvekilinin katılımıyla kurdu. Fırka özellikle Batı Anadolu’da heyecanla karşılandı. Serbest Fırka aynı yıl yapılan belediye seçimlerine katılma kararı aldı. Serbest Cumhuriyet Fırkası Gaziantep’te teşkilat kurma çalışmalarını başlatmış, yeni bina tutmuş, ancak tam faaliyete başlamadan yerel seçimlere katılmıştır. CHF taraftarları, yerel seçimlerde Serbest Cumhuriyet Fırka taraftarlarına bazı zorluklar çıkarmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası seçimlere yeteri kadar hazırlanamadığı için Gaziantep’teki belediye seçimlerinde herhangi bir başarı gösterememiştir. Belediye Başkanlığı seçimini de CHF kazanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 0255-0644
  • Sayı : 240
  • Sayfa Aralığı : 131-154
  • IO Kayıt No : 98234
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı