Merhaba Misafir

Batı Köktürk kağanlığının hakimiyet simgeleri: Damga ve mühür

PDF

Başlangıçta Köktürk Kağanlığının birer batı kanadı olarak bilinen ve daha sonra belirli bir Kağanlığa dönüşen Batı Köktürk Kağanlığı (568-740) Orta Asya tarihinde ayrıca bir yer tutmaktadır. Kağanlık tarihi ile bağlantılı birçok dillerdeki yazılı kaynaklar ve arkeolojik buluntular Batı Köktürkler döneminde bölgede sikke darbı, tasvirî sanat, yazı sistemi, yazıya dayalı haberleşme, iletişim ve saire gibi devlet yönetimiyle ilişkili geleneklerin oldukça geliştiğine delalet etmektedir. Özellikle, devlet yönetiminde ayrıca yer tutan sikke darbı, mühürcülük ve damga geleneği Batı Köktürk Kağanlığının ayrıca özelliği olmuştur. Kendi sikkelerini Çaç (Taşkent) bölgesinde bastıran Batı Köktürk yöneticileri sikkelerde kendi adı ve ünvanının yanı sıra boy damgalarını da yansıtmışlardır. Bununla birlikte, Batı Köktürkleriyle bağlantılı birçok Türk asıllı hanedanlar: Çaç, Fergana, Otrar, Soğd, Buhara ve Toharistan bölgelerinde Eski Türk boy damgalarını barındıran kendi sikkelerini darbetmişler, bu tür sembolik işaretleri mühürlerine de yansıtmışlardır. Bu tür sikke ve mühürler menşece Eski Türk gelenekleriyle örtüşmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 0255-0644
  • Sayı : 240
  • Sayfa Aralığı : 25-54
  • IO Kayıt No : 98228
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı