Merhaba Misafir

Resim-iş öğretmeni adaylarının hasta çocuk servisine çizdikleri görsellere ilişkin görüşleri

PDF

Bireyin toplumsal duyarlılık, farkındalık, iş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini destekleyen ve toplumsal bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı bir ders olan Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) 4 yıllık Resim-iş öğretmenliği lisans programının dördüncü yılının ikinci yarıyılında okutulmaktadır. Bu ders kapsamında topluma hizmete yönelik olarak Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çocuk cerrahi servisinin duvarlarının boyanması uygulamaya konulmuştur. Hastane duvarına yapılan resimlerin çocuk hastalar üzerine bırakacağı etkiler gözlemlenerek; dersi alan öğrencilerin düşüncelerine yönelik çıkarımlara yer verilmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırma 2017-2018 bahar yarıyılında Harran Üniversitesi Resim-iş öğretmenliği lisans programında THU dersi kapsamında hastanenin çocuk servisini boyayan 21 öğretmen adayının hastane duvarına aktarılan görseller hakkındaki görüşleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel veriler hasta servisini boyayan öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı olarak geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formundan oluşmaktadır. Toplanan nitel veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Öğretmen adayları bu sürecin kendilerinde hastane koşullarına yönelik ve orada yatan hastalarla ilgili duyarlılık katarken aynı zamanda yaptıkları resimlerle çocukları mutlu etmeleriyle kendi sahip oldukları mesleki yetkinlikleri açısından önemli bir faktör olmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Harran Maarif Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.22596/2019.0401.86.111
  • Cilt : 4
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2564-761X
  • Sayfa Aralığı : 86-111
  • IO Kayıt No : 98226
  • Yayıncı : Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi