Merhaba Misafir

Nurettin Topçu’nun eğitim, öğretmen ve okul anlayışına eleştirel bir bakış

PDF

Eğitim, öğretmen ve okul kavramlarına yüklediği milliyetçi mukaddesatçı söylemle dikkat çeken Nurettin Topçu’nun düşüncelerinin dayandığı Hareket Felsefesi, bu düşüncelerin şekillenmesinde temel rol oynamıştır. Topçu’nun eğitim anlayışına etki eden Hareket Felsefesi, her ne kadar bazı tasavvuf akımlarına benzese de varlık, irade ve ahlak gibi kavramların inşasında doğrudan bu felsefenin kurucularının etkisi altındadır. Bu nedenle, eğitim anlayışı bu felsefenin temel düşüncelerinden etkilenerek inşa edilmiştir. Eğitim, okul ve öğretmen kavramlarının içeriği de doğrudan bu felsefeden etkilenmiştir. Bu makalede, Topçu’nun eğitim ile ilgili yazıları esas alınarak eğitim, öğretmen ve okul kavramlarına yüklediği manalar incelenmiş ve ülkemiz özelinde eğitime nasıl baktığı irdelenmiştir. Böylece, Topçu’nun, düşüncelerinin dayandığı Hareket Felsefesi ve eğitim meselesine bakışı ile bu yaklaşımın günümüz eğitim meselelerini çözebilme kabiliyetinin daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Harran Maarif Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.22596/2019.0401.50.64
  • Cilt : 4
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2564-761X
  • Sayfa Aralığı : 50-64
  • IO Kayıt No : 98222
  • Yayıncı : Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi