Merhaba Misafir

11-13 yaş erkek taekwondo sporcularının somatotip yapıları ve performans özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

PDF

Bu araştırma, Trabzon ili Akçaabat ilçesinde taekwondo sporu ile ilgilenen 11-13 yaş grubu sporcuların antropometrik, somatotip ve motorik performans özelliklerinin incelenmesi amacıyla yapıldı. Bu amaçla, 19 erkek (yaş 12,16±0,69 yıl, boy 151,71±7,03 cm, vücut ağırlığı 46,19±10,54 kg) sporcunun araştırmaya gönüllü katılımı sağlandı. Sporcuların somatotip yapılarının tespit edilmesi amacıyla Heath-Carter yöntemi; motorik performansların tespit edilmesi amacıyla 20 metre sürat testi, Flamingo denge testi, dikey sıçrama testi, durarak uzun atlama testi, otur eriş esneklik testi, 30 saniye mekik testi, 30 saniye şınav testi, Illinois çeviklik testi ve Multistage Shuttle Run aerobik güç testi kullanıldı. Sporcuların anaerobik güçleri ise, Lewis nomogramı ile tespit edildi. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizi için SPSS 25.0 istatistik programı kullanıldı ve anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 değeri alındı. Sporcuların motorik performans seviyeleri ile somatotip yapıları arasındaki ilişkilerin tespit edilebilmesi için Spearman korelasyon katsayısı kullanıldı. Araştırmadan elde edilen bulgular; sporcuların endomorfik- mezomorf (4-5-3) bir yapıda olduğunu ve somatotip yapıları ile motorik performans seviyeleri arasında anlamlı ilişkiler olduğunu gösterdi (p<0,05). Sonuç olarak, sporcuların vücut kompozisyonu ve somatotip yapıları, onların sportif performanslarını etkileyebilmektedir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçların sporda yetenek seçimi ve yönlendirme alanındaki mevcut literatüre ve ilgili spor insanlarına katkıda bulunacağı kanaatindeyiz.

Yayınlandığı Kaynak : Ulusal Spor Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.30769/usbd.534672
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2587-134X
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 1-13
  • IO Kayıt No : 98043
  • Yayıncı : Pınar Güzel