Merhaba Misafir

Amerika’da memurların tezkiye sistemi

PDF

Amerikan memurları, uzun müddet politika menfaatlerinden ve avaidinden faydalanıyorlardı. İltimas ve ihsan sisteminin suiistimallerinin reaksiyonu olarak memur alınmasında, sınıflara ayrılmasında ve terfilerde ehliyet üzerine müesses sep bir sistemin tatbik edilmesi ve bunun için mümkün olduğu kadar ilmi ve objektif kıstaslar vazolunması mecburiyeti hissedildi. Bundan başka tipik bir Amerikan telâkkisi olan verimlilik fikri, idareye de derin surette tesir etmişti.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 211
  • Sayfa Aralığı : 66-76
  • IO Kayıt No : 97970
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı