Merhaba Misafir

XX. yüzyılın başlarında Teke (Antalya) Sancağı’nda dağılan bir pazar: Köprü pazarı

PDF

Köprü Pazarı, Antalya’nın yaklaşık 45 km. doğusunda Serik kazası sınırları içinde olan Aspendos antik şehrinin güneyinde bulunan köprünün batı tarafında asırlardır kurulmuştur. Köprü Pazarı’nın adına kaynak teşkil eden köprü, Antalya ile Alanya ve Konya arasında önemli bir engel teşkil eden, kaynaklarda Nehr-i Ulusu olarak geçen Köprü Suyu’nun üzerinde inşa edilmiştir. Köprü, Roma dönemi bakiyesi üzerine Sultan Alaeddin Keykubat tarafından yaptırıldığı için Osmanlı Arşiv belgelerinde Sultan Alaeddin Köprüsü olarak adlandırılmaktadır. Köprü Pazarı’nın da köprünün inşası ile kurulduğu düşünülmektedir. Ama belgelerde XV. Yüzyılın ilk yarısından itibaren yerini alan Köprü Pazarı, haftalık bir pazar olarak köprünün Antalya tarafında Cumartesi günü kurulmaktadır. Bu arada hem yolcuların hem de pazara gelenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için pazarın kurulduğu yere adına Köprü Han diyebileceğimiz bir de han inşa edilmiştir. Söz konusu pazar Cumhuriyet devrine kadar Teke (Antalya), Karahisar-ı Teke (Serik), Alaiye ve Hamid’den (Isparta) gelen insanların alış-veriş ettikleri bir pazar olarak varlığını sürdürmüştür. Bu çalışmada Köprü Pazarı’nın kuruluşu, gelişmesi ve dağılışı üzerinde durulacaktır. Ayrıca Köprü Pazarı’nda alınan-satılan malların cinsi yanında adı geçen pazarın dağılmasından sonra yerini alan ve bir Cuma pazarı olan Kökez Pazarı’nın doğuşuna değinilecektir. Yanısıra bu çalışma ile Antalya bölgesinde asırlardır kurulan Teke, Alaiye ve Hamit ahalisinin katıldığı, ihtiyaçlarını gördüğü, kaybolmuş bir pazar olan Köprü Pazar’ı hakkında bilgi birikiminin oluşturulması amaçlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Selçuklu Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1015-2105
  • Sayı : 10
  • eISSN : 2548-0154
  • Sayfa Aralığı : 79-106
  • IO Kayıt No : 97735
  • Yayıncı : Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırma Merkezi