Merhaba Misafir

17. asır Osmanlı Taşrasında bir Fakih portresi: Ali en-Nisâri

PDF

Ali en-Nisârî (ö. 1111/1699) 17. asrın ikinci yarısında Orta ve Doğu Anadolu coğrafyasının çeşitli medreselerinde ilim tahsil ettikten sonra Kayseri’ye dönmüş ve orada uzun yıllar müftülük yapmış bir Osmanlı taşra âlimidir. Bazı siyasî çekişmeler sebebiyle uzun yıllar yürüttüğü müftülük görevinden azl edilmiştir. Ali en-Nisârî’nin oğullarından Abdurrahman Efendi, babasının hayatını anlatan manzum bir Menâkıbnâme kaleme almıştır. Bu Menâkıbnâme sayesinde bir taşra âliminin hayatı, eğitimi hakkında geniş sayılabilecek bilgiye sahibiz. Onun sadece fıkıh ile değil özellikle felsefî ilimlerle de iştigal ettiğini ve eserler telif ettiğini biliyoruz. Ali en-Nisârî’nin fıkha dair eseri el-Fevâ’idu’l-ʿAliyye mine’l-Mesâ’ili’ş-Şerʿiyye, soru cevap tarzı bir fetva mecmuası olması yanında özgün bir başlıklandırmaya sahiptir. Eser klasik fıkıh sistematiğine göre düzenlenmişse de mâ yeteʿallaku bi’l-hadis, mâ yeteʿalluku bi-esma’illah, mâ yeteʿallaku bi’l-vahyi ve’l-muʿcizât, mâ yeteʿallaku bi-emri’s-sultânî gibi başlıkları ile dikkat çeker. Eser, Ali en-Nisârî’nin oğlu Mehmed (ö. 1119/1708) tarafından – ki o da babası gibi Kayseri müftülüğü yapmıştır- babasının müftülüğü sırasında verdiği fetvalar toplanarak oluşturulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (RTEÜİFD)
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.32950/rteuifd.492435
  • Cilt : 8
  • ISSN : 2147-0049
  • Sayı : 15
  • eISSN : 2147-2823
  • Sayfa Aralığı : 13-33
  • IO Kayıt No : 97568
  • Yayıncı : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi