Merhaba Misafir

Isparta Üzüm Çarşısı üst örtü sorunları

PDF

Ticaret yüzyıllar boyunca kentlerin gelişmesine katkı yapmış, kentlilerin farklı dünyalarla tanışmasını sağlamıştır. Kentlerin oluşmasında da önemli bir etken olan ticaret eylemi kent merkezinde kendisine yeni bir mekân tasarlar. Eski dönemlerde açık alanda gerçekleşen ticaret zamanla kapalı ortamlara ihtiyaç duymuştur. Isparta kenti Osmanlı döneminde önemli bir ticaret odağı olmuştur. Gelişen ticaret yolları ve kervansaraylar sayesinde Isparta kent ticareti gelişmiştir. Isparta tarihi Üzüm Çarşısı da 455 yıldır varlığını sürdürür. Mevcut tarihi dokuda tescilli 16 ticari dükkân bulunmaktadır. Bölge günümüzde 2. kat seviyesinde bir üst örtüyle kapalıdır. Alınan tescil fişleri ışığında üst örtü ticari dokudaki dağılımına göre analiz edilmiştir. Yapıların fotoğrafları Google-streetview aracılığıyla belgelenerek dokunun ve yapıların niteliğinin analizi yapılmışıdır. Bu çalışma aracılığıyla son yıllarda tarihi ticaret dokularında sıkça karşılaşılan üst örtülerin tasarlanmasında ve uygulamasında dikkat edilmesi gereken unsurlara yönelik farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Bu makale içeriği fotoğraf ve çizimlerle desteklenerek Isparta Üzüm Çarşısı’nın tasarımsal sorunları irdelenmiş ve belirlenen sorulara öneriler getirilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Journal of Awareness
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.26809/joa.4.020
  • Cilt : 4
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2149-6544
  • Sayfa Aralığı : 267-280
  • IO Kayıt No : 97497
  • Yayıncı : Rating Academy