Merhaba Misafir

Akıllı telefonların öğretmen adaylarının akademik başarıları ile sunum yeterlik düzeylerine etkisine ilişkin çoklu analiz

PDF

Bu araştırmanın amacı akıllı telefonların öğretmen adaylarının akademik başarıları ile sunum yeterlik düzeylerine etkisini çoklu analiz ile belirlemektir. Bu amaçla nicel ve nitel yöntem kullanılan araştırmada nicel boyutta öntest-sontest tek gruplu deneysel desen ile Rasch Modeli; nitel boyuta ise eylem araştırması deseni uygulanmıştır. Araştırmanın katılımcıları 2016-2017 akademik yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3. sınıfta okuyan öğrenciler arasından seçilmiştir. Deneysel veriler SPSS; Rasch modeli verileri Facets ve nitel veriler Maxqda analiz programlarıyla çözümlenmiştir. Rasch modelinin üç yüzeyi 35 jüri, öğretmen adaylarını değerlendiren 25 madde ve sunum yeterlikleri değerlendirilen 7 grup olarak belirlenmiştir. Araştırma bulguları, öğretmen adaylarının öntest- sontest puanları arasında anlamlı farklılık olduğunu göstermiştir. 7. Grup yeterliği en yüksek, 29 kodlu jüri en cömert ve M5 kodlu madde en zor gerçekleştirilen madde olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar bağlamında akıllı telefon kullanımının öğretmen adaylarının akademik başarılarına olumlu etkide bulunduğu; grupların sunum yeterliklerini pozitif yönde etkilediği ve farklı açılardan gelişimlerine katkı sağladığı anlaşılmaktadır. Bu teknolojinin bilinçli kullanımı hayatın her aşamasında olduğu gibi eğitim yaşantısında da büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : TEKE (Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 8
  • ISSN : 2147-0146
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 1183-1204
  • IO Kayıt No : 97355
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları