Merhaba Misafir

Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuk koruma hizmetlerinin kısa tarihi

PDF

Çocukların sevilmesi, beslenmesi ve zalim dünyadaki tehlikelerden korunması gibi çağdaş düşünceler, ancak son yüz yılda ortaya çıkmıştır. Uzun yıllar çocukların korunması insan hakları bağlamında düşünülmüştür. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri bağlamında da değişiklik göstermez. Pek çok ülkede olduğu gibi çocuk koruma sistemi, ABD’de de ihmal edilen toplumsal bir sorun olmuştur. ABD’de uzun yıllar sivil toplum kuruluşları ile dinî kuruluşlar bu alandaki ihtiyaca cevap vermeye çalışmıştır. Ancak, kamu yönetimi desteği olmadan istismar ve ihmale uğrayan mağdur çocukların gerektiği gibi korunduğu ve haklarının savunulup bu tür suçları işleyenlerin cezalandırıldığı söylenemez. Ancak, 1974 yılında çocuk istismarını önlemek ve tedavilerini gerçekleştirebilmek için yeterli düzeyde yasal bir düzenleme yapılabilmiştir. Amerika'da çocuk korumasının tarihi, üç döneme ayrılabilir. İlki, sömürge dönemlerinden 1875'e uzanır ve örgütlü çocuk korumasından önceki dönem olarak adlandırılabilir. İkinci dönem 1875'ten 1962'ye kadar uzanır ve sivil toplum aracılığıyla örgütlü çocuk korumasının ortaya çıkmasına ve büyümesine tanıklık etmiştir. 1962 yılı, üçüncü veya modern çağın, devlet destekli çocuk koruma hizmetleri döneminin başlangıcını gösterir. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl, yaklaşık 6 milyon çocuk, çocuk koruma hizmetlerine (CPS) başvurmakta; 700.000 çocuk kötü muamele mağduru olmakta ve 250.000 çocuk da koruyucu bakımına dâhil olmaktadır. ABD’de çok boyutlu işleyen bir çocuk koruma sistemi vardır. Pekçok sivil kuruluş bu konuda desteklenmektedir. Fakat bütün çabalara rağmen ABD’de çocuk koruma sisteminin yeterli ölçüde koruma sağladığı söylenemez. Bu makalenin amacı; ABD bağlamında konunun tarihini araştırmak ve Türkiye bakımından ders alınabilecek çıkarımlar ve sonuçlar elde edebilmektir.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16990/SOBIDER.4982
  • Cilt : 6
  • Sayı : 37
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 46-65
  • IO Kayıt No : 97342
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak