Merhaba Misafir

Osmanlı klasik dönem tipi modern camilerin tahliye problemine ilişkin değerlendirme

PDF

Şehirlerin artan nüfusu ile camiler, alışveriş merkezleri, tiyatro ve konferans salonları gibi kullanıcı yükünün fazla olduğu binalarda yangın, deprem, toplumsal olaylar vb. acil durumlara karşı güvenli tahliye edilebilirliğin önemi giderek artmaktadır. Birçok insanın can güvenliğinin söz konusu olduğu toplanma amaçlı yapıların tasarımında bina tahliye analizlerinin de sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Türkiye’deki toplanma yapıları arasında öne çıkan mimari yapılardan olan camiler bu çalışmada ele alınmaktadır. Çalışma kapsamında günümüz camilerinde plan şeması çokça kullanılan, modern Osmanlı klasik dönem tipi camilerinin bir örneği olarak, yapımı devam eden Mevlâna Bulvarı Ankara-Türkiye’de konumlanmış caminin acil durum tahliyesi benzetim sonuçları ve mevcut yönetmeliğe göre uygun olarak görülen yapının yangın güvenliği hesaplarının karşılaştırılması yapılmıştır. Uluslararası güvenli tahliye çalışmalarına bakıldığında, bir iki katlı toplanma amaçlı yapıların kullanıcılarının acil durumda 2.5 (150sn) dakika içinde binayı tahliye edilebilmesi gerekmektedir. Bu bilgi referans alındığında mevcut yönetmeliğe göre hesabı yapılan ve yeterli görülen binanın yapılan benzetim sonucunda yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17341/gazimmfd.490086
  • Cilt : 34
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 2261-2270
  • IO Kayıt No : 97325
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi