Merhaba Misafir

Sensör işaretlerinden cinsiyet tanıma için yerel ikili örüntüler tabanlı yeni yaklaşımlar

PDF

Cinsiyet tanıma (CT) erkek ve kadın arasında ayrım yapan özelliklere dayalı olarak bireyin cinsiyetini belirlemektir. Bu çalışmada kişilerin 5 farklı bölgesine takılmış olan ivmeölçer, manyetometre ve jiroskop sensörlerinden elde edilen işaretler kullanılarak cinsiyet tanıma (CT) için üç (3) farklı öznitelik çıkarım metodu önerilmiştir. İşaretlerden öznitelik çıkarımı CT’nın en önemli aşamalarından biridir. Çünkü CT’nin başarısı çıkarılan özniteliklere bağlıdır. Sensörlerden elde edilen işaretlere Bir Boyutlu Yerel İkili Örüntüler (1B-YİÖ), Bir Boyutlu Sağlam Yerel İkili Örüntüler (1B-SYİÖ) ve Ağırlıklandırılmış Bir Boyutlu Sağlam Yerel İkili Örüntüler (A-1B-SYİÖ) olmak üzere farklı dönüşüm yöntemleri uygulanmıştır. Dönüşüm işlemlerinden sonra yeni oluşan işaretlerden istatistiksel öznitelikler elde edilmiştir. Bu öznitelikler kullanılarak farklı makine öğrenmesi yöntemler (SVM, RF, YSA, Knn) ile sınıflandırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 1B-YİÖ, 1B-SYİÖ ve A-1B-SYİÖ yöntemlerin CT için etkin öznitelikler sağladığı görülmüştür. Önerilen yöntemlerle sırası ile %96,04, %96,72 ve %97,28 başarı oranları gözlenmiştir. Çalışmada ayrıca CT başarısını etkileyen öznitelikler, hareketler, sensör bağlantı noktası, sensör türü belirlenmiştir. Önerilen yöntemlerin başarıları aynı sensör işaretlerinden zaman ve frekans düzleminden elde edilen öznitelik grupların başarıları ile de karşılaştırılmış önerilen öznitelik çıkarım yöntemlerinin CT’da frekans ve zaman düzleminin sağladığı öznitelik gruplarına göre çok daha başarılı bulunmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17341/gazimmfd.426259
  • Cilt : 34
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 2173-2185
  • IO Kayıt No : 97311
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi