Merhaba Misafir

Hasargörebilirlik analizlerinde yer hareketi veri setine ve şiddet ölçüsüne bağlı epistemik belirsizliğin değerlendirilmesi

PDF

Yapıların hasargörebilirlik analizlerinin ana unsurlarını yer hareketi veri setinin derlenmesi, yapısal analiz ve yer hareketi şiddet ölçüsü seçimi olarak sıralamak mümkündür. Bu çalışmada, hasargörebilirlik analizlerinde deprem veri seti ve şiddet ölçüsü seçimine bağlı olarak ortaya çıkan epistemik belirsizlikler değerlendirilmiştir. Bu amaçla, dört farklı deprem veri seti ve seçilen üç farklı şiddet ölçüsü için bina türü yapı simülasyonlarına ait hasar potansiyeli eğrileri iki farklı yaklaşıma göre geliştirilmiş ve olası farklılıklar incelenmiştir. Hasar potansiyeli eğrileri ve deterministik deprem senaryoları kullanılarak yapılan detaylı değerlendirmeler derlenen deprem veri setleri, şiddet ölçüsü seçimi ve hasar potansiyeli eğrilerinin türetilmesinde uygulanan yöntemlerin sonuçları belirli düzeylerde etkileyebileceğini göstermiştir. Bununla birlikte sonuçları etkileyen en etkin parametrenin şiddet ölçüsü olduğu ve efektif şiddet ölçüsü seçiminin hasargörebilirlik analizlerindeki epistemik belirsizliği alt seviyelere indirgeyebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17341/gazimmfd.424054
  • Cilt : 34
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 2125-2140
  • IO Kayıt No : 97306
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi