Merhaba Misafir

Zaman pencereli ve değişken başlama zamanlı bir araç rotalama problemi için sütun türetme temelli mat-sezgiseller

PDF

Bu çalışmada, araçların kullanıldıkları süreye bağlı maliyetlerin oluştuğu ve araçların depodan başlama zamanının bir karar verici tarafından belirlendiği zaman pencereli bir araç rotalama problemi ele alınmaktadır. Problemi çözmek için biri yinelemeli yerel arama meta-sezgiselinden, diğeri değişken komşuluk arama meta-sezgiselinden yararlanan iki sütun türetme temelli mat-sezgisel geliştirilmiştir. Geliştirilen mat-sezgiseller ilk önce literatürden alınarak türetilen küçük bir veri kümesi üzerinde problemin eniyi sonucunu bulan kesin bir yöntem ile karşılaştırılarak kaliteli sonuçlar ürettiklerini kanıtlamışlardır. Yöntemlerin ürettikleri sonuçların doğruluk derecesinden emin olunduktan sonra, daha büyük 87 örnek üzerinde her mat-sezgisel her örnekte 3 kere çalıştırılarak test edilmiştir. Bilgisayımsal sonuçlar değişken komşuluk arama meta-sezgiseli kullanan mat-sezgiselin, daha kaliteli ve verimli sonuçlar vererek daha başarılı bir algoritma olduğunu göstermiştir. Bu sayede kesin bir yöntemle makul bir ana işlemci zamanında çözülemeyen büyük ölçülü problemler için çok kısa bir zaman içerisinde iyi bir olurlu çözüm elde etmek mümkün hale gelmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17341/gazimmfd.421828
  • Cilt : 34
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 2061-2078
  • IO Kayıt No : 97300
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi