Merhaba Misafir

Fındık kabukları ile farklı model boyaların gideriminin kinetik ve termodinamik incelenmesi

PDF

Bu çalışmada, tekstil endüstrisi atıksularının giderimi için Türkiye’ye katma değer sağlayacak pratik bir yaklaşım hedeflenmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’nin dünya üst sıralarında olduğu fındık üreticiliği göz önüne alınarak alternatif bir kullanımı bulunmayan ve zararsız bir atık olan fındık kabuğu (FK), laboratuvar ortamında hazırlanmış sentetik atık suların gideriminde değerlendirilmiştir. FTIR, SEM-EDS ve XRD analizleri ile gerçekleştirilen karakterizasyon çalşmaları, FK’nin organik bağ yapısı, morfolojik yapısı ve elementel içeriğini ortaya koymuştur. Daha sonra farklı tekstil model boyalarla hazırlanan çözeltilerin farklı işletme şartlarında FK ile giderimi incelenmiştir. Bu bağlamda; başlangıç pH’ı, başlangıç boya konsantrasyonu, adsorbent konsantrasyonu, reaksiyon süresi ve sıcaklığın etkileri incelenmiştir. Kinetik analizler, adsorpsiyonun sözde ikinci mertebe model ve partiküler arası difüzyonun kontrolünde gerçekleştiğini göstermiştir. Denge çalışmaları, Langmuir izoterminin süreci daha iyi ifade ettiğini göstermiştir. Termodinamik parametreler ise, sürecin endotermik olduğunu, kendiliğinden gerçekleştiğini ve artan sıcaklıla artan bir affiniteye sahip olduğunu göstermiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17341/gazimmfd.418184
  • Cilt : 34
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 2033-2044
  • IO Kayıt No : 97297
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi