Merhaba Misafir

Humerus kırıklarında kullanılan kemik plakalarının eklemeli imalat yöntemi ile üretilebilirliğinin incelenmesi

PDF

Bu çalışmada humerus kırıklarında kullanılan Ti6Al4V titanyum alaşımı kemik plakaların eklemeli imalat yöntemi ile üretilebilirliği araştırılmıştır. Eklemeli imalat yönteminde ideal üretim koşullarının belirlenmesi amacıyla; konumlandırmanın ve ön ısıtma durumunun mekanik özellikler üzerindeki etkisi incelenmiştir. İki parametre haricindeki üretim parametreleri ve üretim sonrasındaki ısıl işlem uygulamaları tüm deney numuneleri için standart olarak uygulanmıştır. Deney numuneleri dört farklı konumda (dikey, yatay, 1x45, 2x45) ve 2000C sıcaklıkta ön ısıtmalı veya ön ısıtmasız olarak üretilmiş ve belirlenen koşullarda gerilim giderme ısıl işlemine tabi tutulmuştur. Sonrasında ise eksenel çekme deneyi ile statik ve dinamik (yorulma) olarak üç nokta eğme deneylerine tabi tutulmuştur. Konumlandırma mekanik özellikler üzerinde istatiksel olarak anlamlı farklar oluşturmazken, ön ısıtma işlemi dayanım değerlerinin düşmesine neden olmuştur. Ancak, ön ısıtma işlemi sonrasında numunelerin tokluk ve süneklik özelliklerinde genel olarak bir iyileşme olduğu görülmüştür. Mekanik deneyler neticesinde dikey konumda ve ön ısıtmalı olarak üretilen numunelerin diğerlerine göre daha iyi mekanik özelliklere sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu nedenle, kemik plakalar dikey konumda ve ön ısıtmalı olarak üretilmiş sonrasında benzer ısıl işlem uygulamalarından sonra ASTM F382 standardına göre statik ve dinamik olarak dört nokta eğme deneylerine tabi tutulmuştur. Eklemeli imalat yöntemi ile üretilen kemik plakaların sahip oldukları eğilme dayanımı ve yorulma davranışları ile klinik uygulamalar için humerus kırıklarının tedavisinde önemli bir alternatif olabilecekleri ortaya konulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17341/gazimmfd.460530
  • Cilt : 34
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 2007-2016
  • IO Kayıt No : 97294
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi