Merhaba Misafir

Çok gruplu sınıflandırma problemlerine regresyon analizi ve matematiksel programlama tabanlı yeni bir yaklaşım

PDF

Bu çalışmada, çok gruplu sınıflandırma problemlerinin çözümü için regresyon analizi ve matematiksel programlamaya dayalı iki aşamalı yeni bir hibrit sınıflandırma yöntemi geliştirilmiştir. Önerilen yöntemin ilk aşamasında, her bir birimin sınıflandırma skoru her birim için oluşturulan doğrusal regresyon denklemi yardımıyla tahmin edilmektedir. İkinci aşamasında ise, birimlerin sınıflandırılması kümeleme analizi tabanlı matematiksel programlama modeli ile yapılmaktadır. Önerilen yöntem kendisini oluşturan regresyon analizi ve matematiksel programlama yöntemlerinin güçlü yanlarını kombine etmektedir. Literatürden alınan 10 gerçek veri seti ve simülasyon çalışması sonuçlarından, önerilen yöntemin regresyon analizi, matematiksel programlama ve yapay sinir ağı temelli sınıflandırma yöntemlerine göre daha iyi performans gösterdiği gözlemlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17341/gazimmfd.571643
  • Cilt : 34
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 1939-1955
  • IO Kayıt No : 97280
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi