Merhaba Misafir

Odak dışı beslemeli asimetrik ikili reflektör anten sistemlerinde eşdeğer paraboloid anten ve eşdeğer besleyici yöntemlerinin uygulanması

PDF

Reflektör anten sistemlerinde ikincil reflektör veya besleyici tarafından ışıma örüntüsünün engellenmesi nedeniyle oluşan kayıpları önlemek amacı ile odak dışından besleme tercih edilir. Bu nedenle odak noktasından kaymış besleyici anten veya anten dizilerine sahip tekli ve ikili reflektör antenlerin özellikle ana kulakçık yönündeki ışıma örüntüsünün hesaplanması önemli bir konudur. Bu çalışmada uydu-yer istasyonlarında kullanılan ikili anten sistemlerinin 3-B odak dışı beslemeli ve asimetrik yapılarda eşdeğer paraboloid ve odaktaki eşdeğer besleyici teknikleri ile tek bir paraboloid yansıtıcı anten şeklinde modellenmesi ve Fiziksel Optik metodu uygulanarak ışıma örüntüsünün hesaplanmasının hızlandırılması için yeni bir formülasyon verilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17341/gazimmfd.571637
  • Cilt : 34
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 1929-1938
  • IO Kayıt No : 97274
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi