Merhaba Misafir

Ardışık çırpan kanatlı enerji üretecinin performansını artırmada ön kanat hareketinin etkisi

PDF

Düşük Reynolds sayılı akışların incelenmesi, alternatif enerji üretimi konusundaki araştırmalarda giderek artan bir şekilde ilgi uyandırmaktadır. Doğal uçabilme yeteneğine sahip canlıların daimi olmayan aerodinamik akışları kullanım ve kontrol yöntemlerinin anlaşılması, benzer hareket mekanizmalarından yararlanan mühendislik tasarımlarının uygulama olanakları açısından dikkat çekmektedir. Ardışık yerleştirilmiş iki adet çırpan kanat yöntemi ile çalışacak bir yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji üretecinin geliştirilmesi için bu deneysel çalışmada kanatların etrafı ve yakın iz bölgesindeki akım yapıları incelenerek sistemin enerji verimini etkileyen parametrelerden ani dönüş hızı (ΔTR) ve kanatlar arası faz açısı (ψ) değişiminin güç üretimine yapıcı veya yıkıcı etkisi ortaya konulmuştur. Ön ve arka kanatların birbirine eş ani dönüş değerinde hareket etmeleri halinde en yüksek gücün sinüzoidal harekette (ΔTR = 0.5) faz açısının ψ = 135° olduğunda elde edileceği, ön kanadın sinüzoidal hareketi halinde arka kanadın ani dönüş zamanı değerinin ΔTR-arka = 0.4 olması halinde ise 45° ≤ ψ ≤ 180° arasında öndeki kanadın ürettiği gücün yanı sıra arkadaki kanadın da güç elde edebileceğini gösterilmiştir. Dolayısı ile sinüzoidal hareket eden ön kanat kullanarak arka kanadın gördüğü akışın diğer ani dönüş değerlerine nazaran daha az yavaşlatılması sayesinde ardışık kanatlı sistemde daha verimli enerji elde edilmesi sağlanacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17341/gazimmfd.571624
  • Cilt : 34
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 1897-1915
  • IO Kayıt No : 97272
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi