Merhaba Misafir

X-bant uygulamalar için tek katmanlı değişken birim eleman boyutlu yansıtıcı dizi anten tasarımı

PDF

Bu çalışmada X-bant (8-12 GHz) uygulamalar için tek katmanlı yansıtıcı dizi anten tasarımı ve analizleri yapılmıştır. Doğrusal özellikte faz değişimi elde etmek için yeni bir birim hücre elemanı tasarlanmıştır. Tasarlanan bu yapı iç içe eşlenik baklava geometrisinden oluşup, dielektrik katsayısı ɛr=3, h=1,524 mm kalınlığa sahip ince bir dielektrik tabaka üzerine basılmıştır. İç içe eşlenik baklava yapısı kullanılarak oluşturulan birim hücre ile 420 yansıma faz değişim aralığı elde edilmiştir. 9x9’luk diziden oluşan yansıtıcı dizinin boyutu 153mm 153mm’dir. Merkez beslemesi olarak piramidal horn anten kullanılmıştır. Değişken boyutlu birim elemanlar kullanılarak oluşturulan yansıtıcı dizi ile gerekli faz gecikmeleri telafi edilip ana hüzme istenilen yöne (=00) yönlendirilmiştir. Tasarlanan yansıtıcı dizi antenin pratik gerçeklemesi yapılıp yansımasız odada ölçümleri alınmıştır. Yansıtıcı dizi antenin performansı ölçüm ve benzetim sonuçları ile elde edilip doğrulanmıştır. Elde edilen ölçüm ve benzetim sonuçları birbiriyle uyum içerisindedir. Maximum kazanç değeri 10,7 GHz’de 22,25 dB, 1-dB kazanç bant genişliğinin 9,75 GHz-12 GHz aralığında 20% ve 3-dB kazanç bant genişliğinin 9,1 GHz-12 GHz aralığında 27% olduğu gözlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17341/gazimmfd.571610
  • Cilt : 34
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 1861-1869
  • IO Kayıt No : 97265
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi