Merhaba Misafir

Bir üretim hattında çok amaçlı benzetim optimizasyonu için hibrit yaklaşım

PDF

Firmalar günümüzün değişen pazar koşullarına adapte olabilmek için olabildiğince hızlı şekilde karar vermek ve değişimlere yanıt vermek durumundadır. Benzetim, bir üretim veya hizmet sisteminde meydana gelecek değişikliklerin etkilerinin sanal bir ortamda analiz edilebilmesini sağlayan güçlü bir araçtır. Fakat benzetim, sistemlerin optimize edilmesinde yeterli bir araç değildir ve benzetim ile optimizasyonun bütünleşik bir biçimde ele alınmasında ilave yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, bir üretim sisteminin çok amaçlı optimizasyonu ele alınmış ve söz konusu üretim sisteminde firma yönetimi, dikkate alınan iş istasyonlarındaki çalışanlarının optimal kombinasyonunu elde etmeyi amaçlanmıştır. Çalışmada, sistemi ifade eden meta-modelin elde edilmesinde benzetim modelinden elde edilen sonuçlar kullanılmış ve iki farklı amacın tek bir değerde birleştirilmesinde ise gri ilişkisel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda belirli kısıtlar altında iş istasyonlarındaki işçilerin optimal kombinasyonu belirlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17341/gazimmfd.571590
  • Cilt : 34
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 1847-1859
  • IO Kayıt No : 97263
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi