Merhaba Misafir

Uzak kullanıcı destekli bir IoT-WSN sanal laboratuvarı ve test platformu: FıratWSN

PDF

Nesnelerin interneti (IoT) ve siber fiziksel sistemlerin (CPS) gelişimi ile bunların yapı taşlarından olan kablosuz duyarga ağlarının (KDA/WSN) önemi daha da artmış, buna paralel olarak da, klasik WSN sistemlerin IoT/CPS projelere adapte edilmesine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Tahmin edileceği üzere bu çalışmalar kapsamlı WSN test platformlarına ihtiyaç duymaktadır. Böyle kapsamlı bir WSN test platformunun tesis edilmesi ise masraflı ve detaylı bir süreçtir. Bu çalışmada gerek lisans, gerekse de lisansüstü çalışmalarda uzaktan test uygulamalarına olanak tanıyabilen, FıratWSN isimli bir sanal WSN laboratuvar/test platformu tasarımı ve gerçekleştirilmesi tanıtılmıştır. İstemci/Sunucu yapısına göre çalışan bu IoT-WSN sanal laboratuvar ve test platformu, literatürdeki benzerlerinden ayrı olarak, çoklu uygulamaların, programlanabilir WSN düğümler üzerinde, eş zamanlı çalışabilmesine olanak sağlayabilmektedir. Bunu Agilla ara katman yazılımı sayesinde yapan sistem, ayrıca günümüz güncel IoT teknolojilerinden olan CoAP/RPL uygulama deneylerinin yapılmasına da imkân sunmaktadır. FıratWSN sistemi, FıratZigBee alt WSN, 1322x ZigBee alt WSN ve 802.15.4 teknolojili düğümlerden oluşturulan farklı alt WSN yapılarını da içermektedir. FıratWSN sistemi bu şekliyle heterojen uygulamalar geliştirmeye de imkân sağlayabilmektedir. Böylece kullanıcılar, internet üzerinden uzaktan bağlanarak kendi WSN uygulamalarını esnek bir laboratuvar ortamında maliyet ve kurulum zamanından tasarruf ederek test edebilmektedirler.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17341/gazimmfd.571588
  • Cilt : 34
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 1831-1846
  • IO Kayıt No : 97259
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi