Merhaba Misafir

Açık kaynak yazılımlarda bakım yapılabilirliği ve güvenilirliği ölçmek için iki boyutlu değerlendirme metodu

PDF

Son yıllarda açık kaynak yazılımların (AKY) popülerliğinin artması, birbirine alternatif olarak pazara sunulan bu tür yazılımların sayısının hızla artmasına sebep olmuştur. Ne var ki açık kaynak yazılımlarının kalitesinin potansiyel kullanıcılar tarafından nasıl değerlendirilebileceğine ışık tutan akademik çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu makalede, literatürdeki mevcut çalışmalar sentezlenerek açık kaynak yazılımlarda bakım yapılabilirliği ve güvenilirliği ölçmek amacıyla önerilen metot anlatılmıştır. Bu ölçümle açık kaynak yazılımlar, hem kod-tabanlı hem de toplum-tabanlı olarak iki boyutlu bir metotla değerlendirilmektedir. Kod-tabanlı ölçüm için en güncel kalite modeli olan ISO/IEC 25010’un seçilen içsel öznitelikleri ve bu öznitelikleri ölçmek için nesneye yönelik C&K metrikleri kullanılmıştır. Toplum-tabanlı ölçüm için ise sistem ve yazılım mühendisliği için ölçüm süreci standardı olan ISO/IEC 15939 rehber alınarak bilgi ihtiyaçları belirlenmiş ve bu bilgi ihtiyaçlarını değerlendirmek için, ürünlerin veri tabanlarında depolanan elektronik posta listeleri, problem (hata) raporları, sıkça sorulan sorular vb. tarihsel verilerden türetilen metrikler kullanılmıştır. Bu çalışmada önerilen iki-boyutlu metot, Java dilinde yazılmış üç Java programı inşa aracının (Java build tool) seçiminde kullanılmış ve önerilen metot uygulanarak elde edilen sonuçlar ile literatürde yaygın bilinen metotlardan olan OSMM ve OpenBRR uygulanarak varılan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Değerlendirme ve karşılaştırma sonuçlarına göre, mevcut modellerle elde edilen sonuçlar, hem birbirlerini hem de önerilen modelle elde edilen sonuçları doğrular niteliktedir.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17341/gazimmfd.571563
  • Cilt : 34
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 1807-1829
  • IO Kayıt No : 97254
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi