Merhaba Misafir

Uçağa yolcu alma problemi için benzetim temelli bir karar destek sistemi

PDF

Uçakla yolculuk giderek yaygınlaşan ve tercih edilen bir ulaşım şeklidir. Artan taleple birlikte havayolu şirketleri, en yüksek kazancı elde etmeyi ve yolcularına en kaliteli şekilde hizmet vermeyi hedeflemektedirler. Uçakların sadece havada oldukları sürece para kazandırdıkları ve kazancı arttırmanın temelinin de ancak uçuş sıklığını arttırmak olduğu bir gerçektir. Uçakların havada kalma süresini kısaltan önemli unsurlardan biri yolcuların uçağa yerleştirilmesi sürecidir. En uygun yöntemi uygulayarak uçağın hazırlanması ve yolcuların yerleştirilme süresinin en aza indirilmesi havayolu şirketlerine önemli ölçüde kâr sağlayacaktır. Yolcuların uçağa yerleşme süresinin kısaltılması aynı zamanda yolcu memnuniyetini de artıracaktır. Bu çalışmada, yolcuların uçağa alınması için farklı yöntemler oluşturulmasını ve bu yöntemlerin değerlendirmesini sağlayan bir karar destek sistemi (KDS) geliştirilmiştir. KDS, kullanıcının oluşturduğu yöntemlerin neden olabileceği ortalama yolcu çakışma sayısını hesaplamakta ve geliştirilen alternatif yöntemleri çakışma sayılarına göre karşılaştırmaktadır. Bu çalışmada ayrıca, iki ayrı yolcu alma yöntemi önerilmiş ve geliştirilen KDS kullanılarak test edilmiştir. Yapılan testler, geliştirilen yöntemlerin literatürdeki mevcut yöntemlere göre ya daha az ortalama çakışma sayısına yol açtığını ya da uygulama kolaylığına sahip olduğunu göstermiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17341/gazimmfd.571553
  • Cilt : 34
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 1777-1791
  • IO Kayıt No : 97247
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi