Merhaba Misafir

Yersel lazer tarama verisi ile elde edilen 3B modellerde filtreleme etkisinin araştırılması

PDF

Tarihi eserlerin geçmişten geleceğe korunması ve aktarılması için yapılması gereken en önemli husus bu kültürel miraslara ait envanterlerin oluşturulmasıdır. Bu envanterler, yıpranmış eserlerin restorasyonlarının yapılabilmesi ve zamanla kaybolan eserlerin özniteliklerinin elde edilen veriler ile tekrar yerlerine koyulabilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu envanterlerin oluşturulması sırasında eserlerin dokümantasyonlarının, eserlere zarar verilmeden yapılması hassasiyet gerektiren bir husustur. Gelişen teknolojinin bu alanda kullanılması ile lazer tarama ölçme sistemi, kültürel mirasın dokümantasyonunda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Lazer tarama, birçok farklı uygulama için üç boyutlu konum verisini hızlı, güvenilir ve detaylı bir şekilde toplayabilen bir teknolojidir. Lazer tarayıcılar, günümüzde özellikle fotogrametri ve uzaktan algılama çalışma alanlarında önemli bir araştırma konusudur. Bu çalışmada, tarihi yapıların üç boyutlu envanterinin oluşturulması için yersel lazer tarama teknolojisi ile modelleme çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda, filtrelemenin modellere etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, farklı ölçme aletleriyle alımı yapılan iki ayrı veri seti kullanılmıştır. İlk veri seti Sivas Temeltepe’de bulunan Tavra Deresi Kilisesi’ne, ikinci veri seti ise Mersin’de bulunan Taş Bina’ya ait nokta bulutudur. Bu çalışma kapsamında veri setlerine sırasıyla renklendirme, birleştirme, filtreleme, yüzey modelleme ve sapma analizi yapılmıştır. Verilerin filtrelenmesi için gürültü giderme ve yumuşatma filtreleme yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen modellerin karşılaştırılması sapma analizi ile yapılmıştır. Buna göre, tarihi yapıların envanterlerinin oluşturulması çalışmalarında filtreleme işlemlerinin etkileri incelenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17341/gazimmfd.571546
  • Cilt : 34
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 1765-1775
  • IO Kayıt No : 97239
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi