Merhaba Misafir

Zaman bağımlı eş zamanlı topla dağıt araç rotalama problemi için bir matematiksel model

PDF

Bu çalışmada zaman bağımlı araç rotalama problemi (ZB_ARP) ve topla-dağıt araç rotalama problemi (TD_ARP) birlikte ele alınmıştır. Zaman Bağımlı Eşzamanlı Topla-Dağıt Araç Rotalama Problemi (ZB_ETD_ARP) olarak adlandırılan ve literatürde henüz ele alınmamış olan bu problem ilk kez tanımlanmış ve çözümü için bir matematiksel model önerilmiştir. Önerilen model, ilk giren ilk çıkar (FIFO) özelliğini sağlayan ve zamana bağlı hız fonksiyonunu kullanan doğrusal bir yapıya sahiptir. Geliştirilen matematiksel model literatürde mevcut problemler üzerinde test edilmiş ve yorumlanmıştır. Modelin performansı en iyi çözüme ulaşma zamanı ve en iyi çözümden yüzde sapma değeri açısından değerlendirilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17341/gazimmfd.571515
  • Cilt : 34
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 1743-1755
  • IO Kayıt No : 97232
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi