Merhaba Misafir

Multi-step diferansiyel transform metodu ile uç kütle eklentili kirişlerin serbest titreşim analizi

PDF

Kiriş-uç kütle sistemlerinin dinamik analizi robot kolları ve manipulatörler gibi mekanik sistemlerin başarılı bir şekilde tasarlanması açısından oldukça önemlidir. Literatürdeki birçok çalışmada bu sistemlerin serbest titreşimini analitik olarak çözümlemek için az sayıda değişken kesitli kiriş modeli dikkate alınmış, çoğunlukla sabit kesitli kiriş modeli kullanılmıştır. Ayrıca, uç kütlenin noktasal olduğu, kiriş ve uç kütle koordinat merkezlerinin çakışık olduğu kabul edilmiştir. Mevcut çalışmada burulmaya ve iki farklı düzlemde eğilmeye maruz, kiriş ve uç kütle merkezlerinin çakışık olmadığı bir sistem ele alınmış ve serbest titreşim analizi için yarı-nümerik yöntem olan Multi-Step Diferansiyel Transform Metodu (MDTM) uygulanmıştır. Sistemin doğal frekansları ve mod şekilleri iki farklı sınır şartı (sol ucun ankastre veya serbest olma durumu) için elde edilmiştir. Ayrıca, kiriş uzunluğu, uç kütle boyutları, kesit daralma oranı (taper ratio) gibi parametrelerin doğal frekanslar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçların doğruluğu yaygın bir şekilde kullanılan sonlu eleman yazılımı (ANSYS) ile karşılaştırılmış ve yeterince uyumlu olduğu gözlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17341/gazimmfd.571480
  • Cilt : 34
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 1679-1693
  • IO Kayıt No : 97217
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi