Merhaba Misafir

1920-1938 dönemi edebî düzlemdeki yansımalarıyla Atatürk ve Ankara

PDF

Yakın dönem Türk tarihinde önemli dönüm noktası olan Millî Mücadele ile başlayan yeni bir devlet kurulması sürecinin, Atatürk’ün önderliği ve ilk Cumhurbaşkanı olması ile ölümüne kadar olan dönem, Türk yazarları tarafından ele alınmış, nesre dayalı çeşitli edebî türlere konu olmuştur. Sosyal ve politik gaye ile resmî ideolojinin şekillendirdiği siyasi ve edebî açıdan önemli olan 1920-1938 dönemini konu alan anlatılarda sosyo-kültürel, tarihî, kültürel ve politik anlamda ‘yeni hayat’ çerçevesinde Atatürk ve Ankara, bu dönemin izdüşümlerini de yansıtması bakımından önemlidir. Ankara’nın başkent oluşu, Cumhuriyet’in ilanı, birbirini izleyen inkılapların gerçekleşmesi, toplumsal hayatın ve insan tipinin yeni normlar kazanması, bu süreçte geleceğin tasarımı olarak dönem romanları, anı ve kroniklerinde anlam ve ifadesini bulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Yurdu
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 39
  • ISSN : 1300-2333
  • Sayı : 382
  • Sayfa Aralığı : 38-53
  • IO Kayıt No : 96520
  • Yayıncı : Türk Ocakları Basın, Yayın ve Eğitim Hizmetleri İşletmesi