Merhaba Misafir

Okul müdürünün kullandığı motivasyonel dil ile öğretmenin müdüre duyduğu bağlılık arasındaki ilişki

PDF

Bu çalışmada okul müdürünün kullandığı motivasyonel dil ile öğretmenin müdüre duyduğu bağlılık arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Hatay ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ortaokullarında 2018–2019 eğitim-öğretim yılında görev yapmakta olan öğretmenler arasından yansız olarak seçilmiş 46 okulda çalışan 594 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında “Motivasyonel Dil Ölçeği” ve “Okul Müdürüne Duyulan Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre; okul müdürünün kullandığı motivasyonel dil ve motivasyonel dilin yönlendirici dil, empatik dil ve anlam oluşturucu dil alt boyutları öğretmenin okul müdürüne duyduğu bağlılığı anlamlı olarak yordamaktadır. Okul müdürleri, öğretmenlerin bağlılık duygusunu arttırmak için motivasyonel dilin üç boyutundan da yararlanmalıdırlar.

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.9779/pauefd.473600
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1301-0085
  • Sayı : 46
  • eISSN : 1309-0275
  • Sayfa Aralığı : 365-379
  • IO Kayıt No : 96429
  • Yayıncı : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi